Машин захиалах

Аливаа хуучин Японы автомашин авах хүсэлт гаргавал бид дуудлага худалдаагаар танд худалдаж авах болно.

Бүх талбарыг тэмдэглэсэн ( * ) заавал байх ёстой.