Ratiba ya Kusafirisha Shehena

Africa Ratiba ya Kusafirisha Shehena

  •   
  • Tarehe ya Kutia Nanga:   
  • Tafuta
SHIP NAMEVOYAGE NODEPARTURE PORT 1DEPARTURE PORT 2DEPARTURE PORT 3DEPARTURE PORT 4ARRIVAL PORT 1ARRIVAL PORT 2ARRIVAL PORT 3
  DepartureDue DateDepartureDue DateDepartureDue DateDepartureDue DateETAETAETA
MORNING CALM138
HAKATA
24-Jul 16-Jul
KOBE
26-Jul 16-Jul
NAGOYA
27-Jul 16-Jul
YOKOHAMA
28-Jul 17-Jul
MOMBASA
24-Aug
DAR-ES-SALAAM
26-Aug
TEMA
12-Sep
MORNING NINNI118
HAKATA
14-Jul 07-Jul
KOBE
16-Jul 09-Jul
NAGOYA
17-Jul 10-Jul
YOKOHAMA
18-Jul 13-Jul
MOMBASA
12-Aug
DAR-ES-SALAAM
14-Aug
 
GLOVIS SUPREME045
SENBOKU
16-Jul 08-Jul
NAGOYA
17-Jul 09-Jul
KAWASAKI
18-Jul 10-Jul
 
MAPUTO
17-Aug
DURBAN
19-Aug
TEMA
05-Sep
CATTLEYA ACE0062A
KOBE
24-Jul 14-Jul
NAGOYA
27-Jul 14-Jul
YOKOHAMA
29-Jul 16-Jul
 
MAPUTO
31-Aug
  
CONTINENTAL HIGHWAY140
YOKOHAMA
27-Jul 16-Jul
NAGOYA
28-Jul 17-Jul
KOBE
30-Jul 21-Jul
 
DURBAN
25-Aug
  
Back to Top