Аюулгүй байдлын экспортын хяналт

SBT групп, үүнд SBT CO., LTD. олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулахтай холбоотой үндэсний болон олон улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх, хөгжлөөс урьдчилан сэргийлэхэд Жагсаалтын хяналт, Баригдах хяналт зэрэг холбогдох бүх экспортын хяналт зэрэг терроризмын эсрэг үйл ажиллагаа явуулна. эсвэл үй олноор хөнөөх зэвсэг, цөмийн зэвсэг үйлдвэрлэх.
Үүний эсрэг аливаа гүйлгээг хориглоно.