Явах эд ангийн шалгалт

Япон улсад үйлдвэрлэсэн автомашины үйлдвэрлэсэн оныг шалгах.

Үйлдвэрлэгчийг сонгоод арлын дугаараа оруулна уу (жишээ нь AE100-0001234).

** Энэхүү үйлчилгээ нь зөвхөн лавлагаа өгөх зориулалттай бөгөөд баталгаагүй мэдээлэл өгөх болно гэдгийг анхаарна уу.
Хэрэв танд эргэлзээ байгаа бол шууд үйлдвэрлэж баталгаажуулалтыг авна уу.